باتری UPS صبا ۴۲ آمپر ۱۲ ولت

شماره تماس : ۴۲۲۶۷ -۰۲۱