باتری UPS صبا ۱۸ آمپر ۱۲ ولت

شماره تماس : ۴۲۲۶۷ -۰۲۱