باتری UPS صبا ۱۵۵ آمپر ۱۲ ولت

شماره تماس : ۷۲۹۱۳-۰۲۱

باتری صبا

حراج!

باتری واریان ۵۵ آمپر صبا

۹,۲۵۷,۷۷۹ ریال ۵,۳۶۸,۷۷۹ ریال
حراج! صبا باتری 60 آمپر

باتری واریان ۶۰ آمپر صبا

۱۰,۰۹۵,۳۰۵ ریال ۵,۸۰۷,۳۰۵ ریال
حراج! باتری 66

باتری واریان ۶۶ آمپر صبا

۱۱,۱۰۰,۳۳۵ ریال ۶,۳۳۳,۵۳۵ ریال
حراج! صبا باتری 74 آمپر

باتری واریان ۷۴ آمپر صبا

۱۲,۰۶۰,۸۱۶ ریال ۶,۶۵۵,۶۱۶ ریال
حراج! باتری واریان شرکت صبا باطری

باتری واریان ۷۰ آمپر صبا

۱۱,۴۱۱,۳۱۳ ریال ۶,۳۲۵,۳۱۳ ریال